AnglictinaPRO AnglictinaPRO

| English version |


Ozveme se Vám zpět:

KONTAKTY

Email: info@anglictinaPRO.cz
Telefon: 210 215 329

Adresa:
Channel Crossings
Thámova 32
Praha 8, 186 00

Projektové řízení

Pracujete na projektu s mezinárodní účastí? Potřebujete komunikovat s partnery efektivně, jednoznačně a bez nedorozumění? Anglosaský způsob komunikace a vedení projektu je specifický a vyžaduje zvláštní pozornost.

V programu AngličtinaPRO projektové řízení si osvojíte techniky projektového řízení, naučíte se komunikovat účelněji, plánovat, kontrolovat i reportovat. Dokážete lépe motivovat své partnery a snáze zvládat konfliktní situace.

Projektové řízení


Program AngličtinaPRO Projektové řízení zahrnuje tyto moduly:

 • Co je projekt?
  Klíčová terminologie – osvojíte si výrazy, bez nichž se žádný projekt neobejde.
  Metodické postupy při řízení projektu – seznámíte se s různými metodami řízení projektu.
  Plánování, určení cílů – naučíte se formulovat plány a určovat SMART cíle.
 • Logistika vedení projektu
  Rozdělení rolí a delegování činností – osvojíte si správný jazyk pro delegování úkolů.
  Kontrola projektové činnosti, reportování – naučíte se reportovat věcně a správně.
  Plánování, časové rozvržení, řízení rizik – budete plánovat snadněji a lépe odhadnete rizika.
 • Lidský faktor
  Team-building – osvojíte si různé způsoby, jak stmelit Váš tým.
  Motivace – budete používat správný jazyk pro motivaci kolegů a partnerů.
  Zvládání konfliktních situací – naučíte se diplomaticky řešit spory a konflikty.
 • Úspěšné řízení projektu
  Řídící schopnosti – vylepšíte své řídící schopnosti používáním adekvátního jazyka.
  Manažerské strategie a rozhodování – osvojíte si jazyk hodný projektového manažera.
  Komunikace v týmu – budete komunikovat rychleji, účelněji a hlavně bez slovníku.
  Případová studie – vyzkoušíte si vše v praxi na modelovém projektu.

Výhody AngličtinyPRO


Čím je AngličtinaPRO jedinečná?

 • Jdeme k jádru věci – moduly programů jsou maximálně konkrétní, neučíte se balast
 • Kombinace přímo pro Vaši firmu – respektujeme Vaši jedinečnost, moduly můžete libovolně kombinovat
 • Spojte výuku a koučing – ke každému programu si můžete objednat cílený koučing

… a co je samozřejmostí

 • Výborní lektoři se zkušenostmi
 • Osobní přístup ke každému klientovi
 • Silné zázemí prestižní jazykové školy

© Jazyková škola Channel Crossings

AngličtinaPRO
AngličtinaPRO