AnglictinaPRO AnglictinaPRO


Ozveme se Vám zpět:

KONTAKTY

Email: info@anglictinaPRO.cz
Telefon: 210 215 329

Adresa:
Channel Crossings
Thámova 32
Praha 8, 186 00

Konfigurátor

Sestavte si vlastní výukový plán.

Můžete volit celé programy, pouze jednotlivé moduly nebo kombinovat moduly napříč celou nabídkou.

Nezapomeňte vyplnit Vaše kontaktní údaje, spojíme se s Vámi v nejbližší době.

 • kontrola porozumění, žádosti o informace, zopakování
 • parafrázování, pozorování rozdílů a nesrovnalostí

 • přerušování a jak se mu vyhnout
 • vyjadřování souhlasu a nesouhlasu

 • vedení obchodní schůzky
 • účast na obchodní schůzce

 • vyjednávací dovednosti
 • praktické modelové situace

 • rétorika
 • přízvuk, pauzy, intonace

 • odkazování na vizuální pomůcky
 • hovoření o trendech
 • popis grafů

 • úvod a závěr
 • spojovací výrazy, logická návaznost

 • miniprezentace
 • analýza videa

 • přebírání vzkazů
 • psaní poznámek a krátkých zpráv

 • formální a neformální styl
 • adekvátnost písemného projevu

 • udržení konverzace
 • společenská konverzace

 • termín/místo/čas
 • případová studie

 • klíčová terminologie
 • metodické postupy při řízení projektu
 • plánování, určení cílů

 • rozdělení rolí a delegování činností
 • kontrola projektové činnosti, reportování
 • plánování, časové rozvržení, řízení rizik

 • team-building
 • motivace
 • zvládání konfliktních situací

 • řídící schopnosti
 • manažerské strategie a rozhodování
 • komunikace v týmu
 • případová studie

 • marketingová terminologie
 • marketingový plán, strategie a cíle

 • reklama a prezentace
 • vyjednávání s klienty a dodavateli, přesvědčování

 • marketingový průzkum, porozumění zákazníkovi a jeho potřebám
 • vyhodnocení výsledků kampaně

 • úspěšný marketing
 • příklady dobré praxe

 • přestupkové právo
 • občanskoprávní řízení
 • škody a náhrady škod

 • druhy zločinů
 • definování a výklad zločinu
 • trestní řízení

 • vzory smluv
 • smluvní terminologie
 • chápání smluvních spojení a vět

 • struktura společnosti
 • akvizice a fúze
 • insolvenční právo

 • druhy majetku
 • nájemní smlouvy
 • duševní vlastnictví

 • zákoník práce
 • pracovní smlouvy
 • pracovněprávní spory

Kontaktní údaje:

AngličtinaPRO
AngličtinaPRO